Aktif edilmeyen hesaplar 10 dakika sonra silinir.
Hesabınızı 10 dakika sonra aktif etmezseniz tekrar kayıt olmanız gerekir.
* Account adınızda türkçe karakter kullanmayınız.
* En az 3 en fazla 15 karakter kullanınız.
* Pin kodunuzda türkçe karakter kullanmayınız.
* En az 3 en fazla 8 karakter kullanınız.
* Sadece harf kullanabilirsiniz.
* Şifrenizde türkçe karakter kullanmayınız.
* En az 6 en fazla 15 karakter kullanınız.
* Şifreniz harf ile başlamalıdır.
(Kurallar)