Küfür Sistemi

Küfür sistemi; in-game yapılan konuşmaları kayıt altında tutan bir sistemdir.
Küfür komutu kullanan kişi; küfür eden kişiyi seçtiğinde belli bir süre önceki konuşmaları log olarak yetkililere aktarılır.
Yetkililer kendi insiyatiflerinde olmak üzere loglanan kişiye ceza, uyarı verebilir veya hiç bir yaptırmda bulunmayabilir.

.kufur komutunu yazıp küfür eden kişiye tıklamanız şikayetiniz için yeterlidir.
Oyun için edilen küfürler sadece bu sistem ile kontrol edilecektir. Screenshot (SS) alınarak yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.