Magical Robe Dönüştürme Sistemi

Magical Robe Dönüştürme Sistemi; hazine, yaratıklar vb. yerlerden çıkan +3 [Defense], +6 [Guarding], +9 [Hardening], +12 [Fortification] robelerinizi +15  robeye çevirmenizi sağlayan bir sistemdir.
Sistemi Tailoring yeteneği olanlar kullanabilir. Tailoring yeteneğinizin en az 95.0 olması gerekmektedir.
Nasıl Yapılır?
Sistemi kullanabilmeniz için 98.0 Tailoring yeteneğine ihtiyacınız vardır.
+15 robe almak için gerekenler
  • 8 adet +3 Robe ile 1 adet +15 Robe alabilirsiniz.
  • 6 adet +6 Robe ile 1 adet +15 Robe alabilirsiniz.
  • 4 adet +9 Robe ile 1 adet +15 Robe alabilirsiniz.
  • 2 adet +12 Robe ile 1 adet +15 Robe alabilirsiniz.